divendres, 8 de juliol de 2016

                                                   EL FOGATGE DE 1553 A LES PILES

Després del fogatge de 1515, trenta vuit anys més tard se'n confeccionà un de nou.
El 4 d'agost de 1554, molts pobles van haver d'anar a Sarral (Sareal, Sarreal, Sarreall), a fer denúncia dels focs que hi havia a cada lloc.

Un d'aquests pobles que va fer cap a Sarral aquell dia, va ser el de les Piles.
Els representants de la Universitat del poble, que van declarar el nombre de focs de les Piles, van ser Joan Pons com a batlle (balle) i Antoni Balsells com a jurat.

Tot seguit presentarem un llistat ordenat alfabèticament de tots els caps de casa del poble.

És el següent:

Bertomeu Asbert
Antoni Balsells
Joan Balsells
Joan Bertomeu
Joan Brinco (1)
Antoni Caroll
Joan Copons
Joan Ferrer
Francesc Ginoves
"En" Ginoves
Domengo Holuja
Pere Mateu
Joan Pons
Joan Rocha
Antoni Roig
Pere Sengenis
Jaume Thomas
Antoni Valbona
Jaume Valbona
Bernat Vilar

Andreu Granudol, era el vicari, que devia viure a la rectoría.

En total comptem 21 focs, si hi afegim la rectoría. Si calculem que a cada foc o casa, hi havia 5 persones, ens sortirà un total de 105 habitants.

Ara per tal de contrastar el fogatge de 1553 amb el de 1515, buscarem els cognoms que coincideixen en un i altre any.
Veiem els Balsells (2 famílies), Bertomeu, Briançó, Caroll, Copons, Ginoves (2 famílies), Holuja, Mateu, Pons, Roig i Sengenis.

Desapareixen els Alamany, Joan, Talavera i Traver.

En veiem alguns de nous, Asbert, Ferrer, Rocha, Thomas, Valbona (2 famílies) i Vilar.

El cognom Talavera, malgrat que no surt en aquest llistat, sabem que continuava vivint al poble, qui sap si es tracta d'un cas d'ocultació.


Josep Ballabriga Clarasó


(1) El cognom Brinco, és una mala transcripció de Briançó.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada