dissabte, 3 d’octubre de 2015

                                                         SANT GALLARD EL 1900Esglèsia de Sant Josep - Sant Gallard


El poble de Sant Gallard pertany al municipi de les Piles, però la seva petita esglèsia dedicada a sant Josep, pertany a la parròquia de Santa Coloma de Queralt.

L'any 1900, Sant Gallard tenia 10 cases i una quarantena de veïns.

Per saber el nom i cognoms de cada veí del poble, hem hagut de fer ús d'una llista de Compliment Pasqual extreta d'un llibre de la parròquia de la Mare de Dèu del Roser de Guimons.

Veiem-la:

Molí.
Magí Aimerich, marit
Maria Solé, muller
Ramon Aimerich, fill solter

Cal Cornét.
Maria Clarassó, viuda
Joseph Tarragó, fill i marit
Maria Palau, muller
Joseph Tarragó, fill solter
Pere Tarragó, fill solter

Cal Sarradó.
Maria Mas, viuda
Francesc Llubét, fill i marit
Maria Llorach, muller

Cal Briansó.
Francesc Mas, viudo
Vicenç Mas, fill i marit
Francesca Queról, muller
Francesc Mas Albareda, fill solter
Vicenç Mas Albareda, fill solter

Castell
Joseph Canals, marit
Maria Graélls, muller

Casanova
Paula Solé, viuda
Joseph Mestre, fill i marit
Francesca Ravell, muller

Cal Blanch
Joseph Santaeularia, marit (no ha complert)
Josepha Miret, muller (no ha complert), tatxat
Maties Civit, marit (no ha complert)
Francesca Santaeularia, muller
Teresa Santaeularia, soltera

Cal Perochét
Vicenç Prat, viudo
Magí Prat, fill solter
Carme Prat, filla soltera

Cal Carraca
Bàrbara Solé, viuda
Vicenç Bartolí, marit
Francesca Balcells, muller
Salvador N. , mosso

Cal Isidro
Teresa Santaeularia, viuda

En aquesta llista de Compliment Pasqual, no hi ha la totalitat dels habitants del poble, doncs els menors de 10 a 12 anys i a vegades els de 14 anys i més, no tenien dret a combregar.

Per tal de saber quins i quants podien ser els habitants que ens falten per completar aquesta franja d'edat, seguirem el Registre Civil de les Piles, des de l'any 1886 fins el 1900. Veurem, doncs, qui va nèixer i qui va morir en aquest període de temps.

Naixements.
Any
1886  Pere Tarragó Palau, Teresa Llobet Llorach, Josep Mestres Ravell.
1887 Josefa Morgadas Figueras, Ramon Tarragó Palau.
1888 Josep Llobet Llorach, Josep Tarragó Casellas.
1889 Antoni Mestre Ravell, Carme Gallart Tarragó, Joan Grau Oronias.
1890 Francesc Tarragó Palau, Mercè Llobet Llorach.
1891 Maria Mestre Rabell, Maria Abelló Casellas.
1892 Antoni Tarragó Casellas.
1893 Ramon Abelló Casellas.
1894 Salvador Bartolí Balsells, Juan Mestre Ravell.
1896 Salvador Bartolí Balsells, Adelaida Civit Santaularia, Josefa Tarragó Palau,
         Rosa Canals Graells.
1899 Maria Llovet Llorach, Rosa Bartolí Balsells, Alvira Canals Graells, Rosa Mestre Ravell.

Defuncions.
Any.
1886 Joan Roig Civit (L'Espluga de Francolí), Ramon Caus Solé (Ardèbol)
1887 Magí Figueras (San Pedro),
1888 Maria Ana Planas Mas (Ardèbol), Salvador Tarragó Palau, Fermí Grau Oronias (Montlleó),
         Joaquim Grau Oronies (Montlleó), Dolors Grau Oronies (Montlleó).
1889 Francesc Llobet Solé (Vallbona), Benvingut Santaeulalia Miret.
1893 Antoni Tarragó Mestre, Maria Farrera Corbella (Rauric).
1894 Salvador Bartolí Balsells.
1895 Francesca Solé Mulet (Talavera), Joan Palau Tarragó, Jaume Mestre Morera (Clariana).
1896 Salvador Bartolí Aubia, Isidre Palau Tarragó (Figuerola), Pau Aymerich Cuatrecasas
         (Savallà)
1898 Francesca Romero Blada.
Josep Ballabriga Clarasó.