divendres, 28 de juny de 2019

Tots els noms dels nens de les Piles al llarg d un segle

                      TOTS ELS NOMS DELS NENS DE LES PILES AL LLARG D'UN SEGLE

Des de 1876 fins el 1976, van néixer 534 nens al municipi de les Piles. Hem fet un recompte global de tot el municipi, que inclou lògicament a més del cap municipal (les Piles), els pobles de Biure, Guimons, Sant Gallard i Figuerola.

A continuació ordenarem alfabèticament cada nom i en direm tot seguit els cops que el cita el registre civil de les Piles.

Som-hi, doncs:

Agustin 1, Alejandro 1, Alberto 3, Amadeo 7, Andres 1, Andreu 1, Antonio 25, Armengol 2, Arcadio
1.

Benito 1, Bienvenido 2.

Camilo 1, Carles 1, Conrado 2, Cristobal 1.

Daniel 2, Deogracias 1, Dionisio 1, Domingo 2.

Eduardo 1, Emilio 4, Enrique 4, Estanislao 1, Eugenio 1, Eusebio 2, Evaristo 1.

Facundo 1, Federico 3, Felipe 1, Felis 1, Fermin 1, Fernando 1, Florencio 2, Francesc 2, Francisco 26.

Gabriel 1, Genar 1, Genaro 1, Gil 1, Guillermo 1, Gumersindo 1.

Hermenegildo 1.

Ignacio 1, Isidro 7.

Jacinto 1, Jaime 33, Javier 2, Jesús 1, Jordi 1, Jorge 1, Joan 4, José 116, José Maria 16, Josep 3, Josep Maria 3, Juan 63.

Lorenzo 1, Luís 4.

Lluís 2.

Magín 24, Manuel 5, Marcelino 1, Marcelí 1, Mariano 2, Mariquildo 1, Martín 10, Mateo 1, Miguel 5, Miquel 2.

Pablo 4, Pedro 11, Pelegrin 1.

Rafael 4, Raimundo 1, Ramon 40, Ricardo 1, Rodolfo 1, Rosendo 3.

Salvador 19, Salvado 1, Santiago 4, Sebastian 3, Serafin 1, Sinfuriano 1.

Tomas 1.

Vicente 3, Victoriano 1.

També en consta que el 1913, nasqué un nen què en desconeixem el seu nom.

ELS NOMS MÉS POPULARS DEL SEGLE

Bé, els resultats canten: Amb un total de 116 citacions, el nom de José és amb diferència el més apreciat. A més, encara caldria afegir les 3 citacions de Josep, les 16 de José Maria i les 3 de Josep Maria. Aquest nom de pila, representa gairebé el 26 per cent del total dels noms escollits durant el segle que estudiem.

Desprès del nom de José, segueix el de Juan amb 63 resultats a més de 4 Joans. Desprès venen els Ramon amb 40, Jaime 33, Francisco 26, Antonio 25, Magín 24, Salvador 19 i 1 Salvado, Pedro 11 i Martín 10.

El setembre del 2017, vaig publicar en aquest mateix bloc els noms de les nenes que van néixer de 1876 a 1976. Si us interessa, podeu consultar l'article, el qual trobareu amb el nom de "Cent anys i cent noms de noia al municipi de les Piles".

Al llarg del segle que estudiem, van néixer un total de 1.018 infants al terme municipal de les Piles, 534 dels quals van ser nens, i 484 van ser nenes. Fent el recompte, m'ha sorprès veure que hi ha 50 nens més nascuts que no pas nenes. Jo em pensava que els resultats serien més equilibrats... però com que la natura és sàvia, suposo que ho deu compensar d'alguna forma. Potser la mortalitat masculina és més alta, o potser l'esperança de vida del sexe femení és més elevada, com semblen indicar els estudis que s'han fet sobre aquest tema.

Nota. Hem volgut ser fidels al registre civil espilenc, alhora d'anotar cada nom de pila. I potser cal que en posem uns pocs exemples per justificar-ho. El nom de José, a vegades l'accentúen a vegades no. El nom de Felis, suposem que es refereix a Félix. Sinfuriano s'hauria d'escriure Sinforiano. I el nom de Salvador, que s'escriu igual en català que en castellà, van escriure Salvado pensant que s'escrivia així en català. Bé, encara trobariem algún exemple més, però crec que no val la pena d'insistir-hi.

I encara un apunt final que vull comentar-vos. En aquesta societat catalana que ha estat durant tant temps castellanitzada a la força, no ens ha de xocar veure la majoria de noms escrits en aquest idioma. Però sí que caldria preguntar-nos fins a quin punt, aquests noms castellans continuaven presents a les famílies catalanes. Hi ha noms com José, Juan, Jaime, Jorge, Lorenzo, Miguel, Pablo, Pedro, Magín i Martín que tot i estar inscrits en castellà, a la pràctica sempre s'usaven els noms catalans de Josep, Joan, Jaume, Jordi, Llorenç, Miquel, Pau, Pere, Magí i Martí...
Però n'hi ha d'altres que la influència castellana es feia notar. Ens referim als Antonio, Francisco, Alberto, Camilo, Federico, Fernando, Carlos, Arcadio... El nom d'Antonio, sovint podia ser catalanizat en Ton (el Ton del Bola). També hi havia molts Francisco que els deien Cisco o Cisquet (el Cisco el Rión, el Cisquet de l'Isabel) i els Alberto que en deien Berto (el Berto el Bola). I sempre havia sentit anomenar el "Fernandu", el "Carlus" o "l'Arcadiu".


Josep Ballabriga Clarasó