dissabte, 8 d’octubre de 2016

                                               LA POBLACIÓ DE LES PILES CAP EL 1600 (3)

En els dos capítols anteriors ens hem aproximat a la població de les Piles, a través d'un llistat de confessants de l'any 1602, i d'un altre llistat de confirmats, en aquesta ocasió de l'any 1598.

Ara, en aquest tercer capítol, veurem els casaments, els naixements i els òbits de la parròquia de St. Martí de les Piles en el mateix any de 1600.

Ho farem a través d'un dels llibres sacramentals de la dita parròquia, conservats a l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona.

El llibre en qüestió, porta per títol: "Llibre de baptismes, confirmacions. esposoris y òbits de novembre de 1588 fins lo any 1642". En aquest mateix llibre, també trobem unes llistes de compliment pasqual, que van de l'any 1594 fins el de 1663.

Començarem pels casaments:

Loissa Oluga, filla de Monserat i Coloma de les Piles es casava amb Jaume Ginovart, peraire de Montblanc, que era fill de Jaume i Magdalena.

Joanna Balcels, filla d'Anthony i Margarida de les Piles es casava amb Miquel Quadres del Mas de l'Albereda, al terme de Tous. Aquest, era fill de Miquel i Hieronyma.

Naixements:

Massia Joan Querol, fill de Pere i Hieronyma de les Piles.
Joseph Talavera, fill de Lorens i Elizabet de les Piles.
Salvador Pere Joan Roig, fill de Monserat i Hieronima de les Piles.
Jacsinto March Valbona, fill de Sebestia i Joana de les Piles.
Francesch Balsell, fill de Juan i Margarida de les Piles.

Defuncions:

Antigua Thomasa, muller de Pere Thomas de les Piles.

Només tenim anotat aquesta defunció, però no sabem quants albats (1) hi podia haver, doncs els rectors encara no els registraven.


Josep Ballabriga Clarasó


(1) Es considerava albat, qualsevol infant des del moment del seu naixement fins a l'edat de dotze o tretze anys. A vegades hi havia rectors que feien constar com albats a nois de fins a disset anys.
En algunes parròquies als infants de entre set i disset anys se'ls considerava "mig cossos".
En tot cas si qualsevol infant ja havia rebut el sagrament de l'Eucaristia, ja deixava de ser albat, i se'l considerava fadrí o donzella, volent dir que ja eren en edat de contrau-re matrimoni.

Nota: Aquest any és rector de les Piles Bernat Sengenis, que és substituït a finals d'any per Hieronim Gomar.