dijous, 25 de gener del 2018

La població de Guialmons el 1497.

                                 LA POBLACIÓ DE GUIALMONS EL 1497

En el fogatge de 1497,  el poble de Guialmons constava que era habitat per 12 famílies, que representaven un total d'uns 60 habitants.

Tot seguit us passem la relació alfabètica de les dites famílies.

Pere Balcel
Francesh Carbonell
Pere Febrer
Johan Gaçol
Jaume Giner
Johan Giner
Anthoni Prunera
Franci Prunera
Barthomeu Queralt
Miquel Queralt
Johan Quadres
Bernat Vallbona

Com podem observar, hi ha dues famílies Giner, dues Prunera i dues Queralt.

També cal que ens fixem en els cognoms de dues famílies que van habitar Guimons fins el segle passat: Cal Gassol (abans Gaçol) i cal Vallbona, aquesta última en estat ruïnós.                                     Eren les dues cases més importants del poble.


Josep Ballabriga Clarasó