dimecres, 1 de febrer del 2017

La població de Biure en el fogatge de 1497. ogatge


                                  LA POBLACIÓ DE BIURE EN EL FOGATGE DE 1497      

El poble de Biure (de Gaià) pertanyia a la vegueria de Montblanc, i com tots els pobles d'aquesta demarcació, i després de 132 anys, de nou l'any 1497 es tornen a comptabilitzar els focs o cases del lloc.
Advertim que en aquest fogatge, a Biure hi ha un total de 17 cases (recordem que en el fogatge de 1365 n'hi havia 20), i devien representar de 76 a 85 veïns.

Tot seguit farem un llistat de tots els caps que figuren al fogatge, ordenats alfabèticament.
Són els següents:

Johan Avella
Arnau Boffarull
Pere Boffarull
Gabriel Bover
Anthoni Dalmau
Guimerà
Miquel Guinovart
Gili Malet
Johan Malet
Anthoni Martí
Bernat Miró
Johan Montargull
Vicent Prunera
Joan Roanes
Anthoni Uguet
Johan Uguet
Jaume Uluge

En el fogatge original, el cap de llista és Mossèn Gabriel Bové, vicari, seguit de Mossèn Guimerà callà e son majordom militar.

Si donem un cop d'ull a la llista anterior, i la confrontem amb la llista de l'any 1365, veurem que els cognoms Avella, Malet, Prunera, (vídua Rosana, ara Roanes, es deu tractar del mateix cognom) i Uguet, segueixen figurant com a caps de casa. Advertim, però, que en aquesta ocasió hi ha dues famílies més que porten els cognoms Malet i Uguet.

En canvi, els cognoms Ballester, Barbera (tres mencions), Copons, Gaçol, Gaçul, Malbech, Queralt, Rocha, Taraçona, Torres i Veçiana (dues mencions), desapareixen.

Com hem vist al començament, en aquest nou fogatge es perden tres famílies al poble, la qual cosa representa, que hi ha uns quinze habitants menys.

A que es pot atribuir aquesta devallada de població? Segurament que no aniriem gaire errats, si us diguéssim que la causa més probable de tot plegat sigui la pesta negra.

Els anys de 1381, 1396, 1397, 1410, 1429, 1439, 1448, 1465-1466, 1476, 1483, 1494 i el mateix 1497, la pesta negra va causar moltes víctimes a Catalunya, i el poble de Biure no devia ser una excepció.Josep Ballabriga Clarasó