dilluns, 25 de febrer del 2019

Les famílies de Sant Gallard a finals del segle XIX. a finals del segle ésser


                           LES FAMÍLIES DE SANT GALLARD A FINALS DEL SEGLE XIX

A l'últim quart del segle XIX, Sant Gallard estaba habitat per tretze famílies, la qual cosa ens indica que  hi devia haver aproximadament uns seixanta-cinc persones.
Mitjançant unes llistes de compliment pasqual que hi ha a la parròquia de Santa Maria de Guimons veurem les diferent cases del poble.
Els anys 1880 i 1881 hi havia les següents cases a Sant Gallard:

EL MOLÍ.
Aleshores habitat pel matrimoni format per Ramon Caus Solé i la Mariagna Planas Mas.

CAL ANTON DEL CORNET.
Anton Tarragó Mestre i la seva muller Antònia Tudó Bosch. I el seu fill Anton.
                                                 
LA CASA-NOVA.
Jaume Mestre Morera i Paula Solé Albareda la muller, i els fills Joseph i Francesca.
                               
CAL CARRACA.
Salvador Bartolí Aubia i la seva dona Bàrbara Solé Vilanova, i els fills Vicens i Teresa.
                              
CAL PEROTXET.
Vicens Prats Mas i la seva dona Maria Gallart Busquests. I els fills Magí, Maria, Rosa, Engràcia i Carme.
                              
CAL CORNET.
Joseph Tarragó Clarassó i Maria Palau Tomàs la muller, Maria Clarassó Porta viuda, i els fills: Maria, Josep, Emili, Salvador, Pere, Ramon i Joseph.
L'any 1880 tenien de mosso l'Isidre Sabaté, i el 1881 un tal Joseph.

CAL VICENTÓ.
El matrimoni format per Joseph Esplugas i Coloma Vivó. I els fills Bonaventura i Joan.

CAL SERRADOR.
 Francesc Llobet Solé i Maria Mas Farrera la muller, i els fills Francecs i Maria.

CAL BRIANSÓ.
Francesc Mas Armeixach i la seva dona Maria Farrera Corbella i Vicens Mas Farrera i la seva dona Josepha Albareda Segura. I un fill: l'Andreu.     

CA LA PASTORA.
Joan Morgadas i la seva dona Coloma Figueras, Joseph Figueras i la seva dona Josepha Roset i les filles Coloma, Francesca i Maria.

CAL BLANCH.
Joseph Santaeularia Solé i Josepha Miret la seva muller, Francesca Solé viuda. I els fills: Francesca, Agneta, Teresa i Benvingut.

CAL ISIDRO. El matrimoni format per Isidro Palau Tarragó i Teresa Santaularia Solé.

EL CASTELL.
Joan Roig i Teresa, marit i muller. (l'any 1881, l'habitaven Joseph Abelló Fonte i Antònia Casellas Balcells, marit i muller.
                      Josep Ballabriga Clarasó


Notes: Hem completat les dades que ens ofereix el registre parroquial amb les del registre civil.
En aquest mateix bloc trobareu més informació de les famílies que habitaven aquest poble el 1900.
Ho podeu trobar a "Sant Gallard el 1900".