dijous, 10 de desembre de 2015

                                    LA POBLACIÓ DE LES PILES A LA FI DEL SEGLE XV

                   En el fogatge de 1497 les Piles tenia 17 focs, que correspondrien a uns
                   85 habitants.

                   El rector del poble era Johan de Sensever, i els caps de casa els citarem
                   per ordre alfabètic.

                   Són els següents:

                   Bartholomeu Alemany
                   Anthoni Balcell
                   Jaume Barthomeu
                   Bernat Guim Barthomeu (1)
                   Pere Bover
                   Lorenç Briançó
                   Pere Copons
                   Johan Genovés
                   Nicholau Johan
                   Johan Matheu
                   Johan Muntaner
                   Berenguer Ponç, balle (batlle)
                   Jaume Roig
                   Bernat Sengenís
                   Johan Talavera

                   Alguns d'aquests cognoms van continuar al poble durant diverses gene-
                   racions, però només tres d'ells han perviscut fins l'actualitat.
                   Són el Balcell (act. Balcells o Balsells), els Briançó (act. Briansó) i els
                   Talavera.

                   Dos d'aquests noms de família van quedar fixats a la toponímia espilen-
                   ca. La Rasa de la Balsella, més coneguda per Rasa de Santgenís, li ve
                   dels cognoms Balcells i Santgenís.

                  
                   Josep Ballabriga Clarasó


                  (1) Bernat Guim és un nom compost.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada