dimarts, 6 de març de 2018

Algunes famílies de les Piles pels volts de 1900. 1

                           ALGUNES FAMÍLIES DE LES PILES PELS VOLTS DE 1900. 1

Aviat farà tres anys que vaig publicar un article al Bloc de les Piles, titulat "L'any 1900 al municipi de les Piles", en el qual feia repàs al moviment demogràfic del municipi de les Piles, basant-me en el registre civil espilenc. En aquella ocasió registrava els naixements, defuncions i casaments de l'any 1900 ocorreguts als diferents pobles que formen el municipi. (Biure, Figuerola, Guimons, les Piles i Sant Gallard).

Aquest cop, només repassarem el moviment demogràfic de les Piles de l'any 1900.

Aquest any doncs, van nèixer cinc infants: Benito Briansó Camins, Maria Civit Clarasó, Antonio Pallice Meda, Teresa Puiggener Boria i Francisca Vallbona Mas.

De defuncions n'hi hagué sis: Magdalena Briansó Segura, José Cadens Roset, José Camins Rosich, Soledad Moys Prous, Salvador Palau Tarragó i Juan Recasens Prous.

Quant als casaments, n'hi hagué cinc:
Jaime Castellví Vila amb    Francisca Malet Prous.
José Costa Vergues amb    Veneranda Puiggener Cendra.
Juan Marimón Gomà amb  Rosalia Puiggener Cendra.
Juan Navarro Vallés amb   Maria Puiggener Cadens.
Magín Solé Inglés amb      Maria Balcells Masip.

Seguidament farem dos llistats, en l'un hi hauran les persones que són naturals de les Piles, i en l'altre les que són forasteres.

Espilencs: (l'any que hi ha a continuació del nom, és el del seu naixement; en tres ocasions, també hi hem posat la data de la seva mort).

Maria Balcells Masip, 1876
Benito Briansó Camins, 1900
Magdalena Briansó Segura, 1819
José Cadens Roset, (1847 -1900)
José Camins Rosich, (1899 - 1900)
Maria Civit Clarasó, 1900
Francisca Malet Prous, 1875
Antonio Pallice Meda, 1900
Maria Puiggener Cadens, 1882
Teresa Puiggener Boria, 1900
Rosalia Puiggener Cendra, 1878
Veneranda Puiggener Cendra, 1882
Juan Recasens Prous, (1843 - 1900)
Francisca Vallbona Mas, 1900

Forasters: (l'any que hi ha anotat a continuació del nom, correspon al del seu naixement i en dues ocasions, també fem constar la de la seva mort).

Jaime Castellví Vila,       1877                Vandellós
José Costa Bergues,        1875                 Sant Pere dels Arquells
Juan Marimón Gomà,     1878                 Santa Coloma de Queralt
Soledad Moys Prous,     (1899 - 1900)    Santa Coloma de Queralt
Juan Navarro Vallés,       1871                 La Tallada
Salvador Palau Tarragó, (1820 - 1900)    Figuerola (les Piles)
Magín Solé Inglés,         1871                  Bellprat

A continuació farem un llistat amb tots els descendents de les Piles, seguit del nom i cognoms dels pares respectius.

Maria Balcells Masip, filla de           Magín Balcells Masip i Marina Masip Ferrer
Benito Briansó Camins, fill de          Luís Briansó Gene i Celestina Camins Gene
Magdalena Briansó Segura, f. d.      Martín Briansó i Magdalena Segura
José Cadens Roset, f. d.                    Juan Cadens Orga i Maria Roset Carol
José Camins Rosich, f. d.                 José Camins Jané i Magdalena Rosich Tomàs
Maria Civit Clarasó, f. d.                  José Civit Ramon i Teresa Clarasó Ametllé
Francisca Malet Prous, f. d               Salvador Malet Prous i Rosa Prous Sanou
Antonio Pallice Meda, f. d.               Luís Pallice Bigas i Rosalia Meda Naya
Maria Puiggener Cadens, f. d.          José Puiggener i Francisca Cadens
Teresa Puiggener Boria, f. d.           Armengol Puiggener Saperas i Concepción Boria Briansó
Rosalia Puiggener Cendra, f. d.       Jaime Puiggener Casas i Josefa Cendra Ventosa
Veneranda Puiggener Cendra, f. d.  Jaime Puiggener Casas i Josefa Cendra Ventosa
Juan Recasens Prous, f. d.                José Recasens Gomà i Maria Prous
Francisca Vallbona Mas, f. d.          José Vallbona Bilanova i Antonia Mas Trilla

Els BALCELLS: És un dels cognoms més antics de les Piles, i encara segueix vigent. El 1900 hi havia tres famílies que el portaven. Ca la Viuda era la casa mare dels Balcells,  les altres dues són cal Rión i cal Taberner.

Els BRIANSÓ: Un altre dels cognoms més antics del poble, que s'ha mantingut fins l'actualitat. L'última família que conserva aquest cognom, és cal Tòfol. De Cristòbal o Cristòfol.

Els CADENS: Aquesta familia arribà a les Piles cap el 1735 procedent de Santa Perpètua, tot i que era provinent d'un mas del terme de Querol. La casa mare era cal Barreter, encara que després hi hagué dues famílies més que el portàren.

Els CAMINS: Aquest cognom arribà a les Piles al segle XIX. El renom de la casa és cal Mas o Maset. Podria ser que antigament el seu cognom patern fos Mas, i de fet a les Piles trobem uns Mas el 1680.

Els CIVIT: El renom de la casa és cal Borrell, i arribà al poble al segle XIX.

Els MALET: Hi havia dues famílies que portaven aquest cognom. La casa més antiga era cal Malet a la Plaça de Dalt, nomenada ja a finals del segle XVIII. Els Malet del carrer Major, provenen de Guimons, i el nom de la casa és cal Vador.

Els PUIGGENER: Aquest cognom el trobem al poble a partir de 1724. Hi havia dues famílies que el portaven.

Els RECASENS: Eren dues famílies que ja feia segles que arribaren al poble. Eren conegudes com a cal Piquer, i com a cal Marquet.

Els VALLBONA: Al segle XVI, aquest cognom era el més abundant a les Piles, doncs el portaven quatre famílies. Uns Vallbona vivien a la Plaça, i uns altres al devant de l'església. Una família que portava aquest cognom (ara extingit) era cal Maginet.

M'he saltat el cognom Pallice, perquè no prové de les Piles, doncs l'Antonio va néixer casualment al poble perquè el seu pare aleshores feia de mestre. Eren provinents de Solsona.

Cognoms materns procedents de les Piles: Trobem els Clarasó, els Boria i els Prous.

Els CLARASÓ: Aquesta família en aquestes dates feien de masovers a cal Biel. Aquesta casa era propietat dels Domenjó de Santa Coloma de Queralt. Els Clarasó són descendents de Montalegre.

Els BORIA: El primer descendent d'aquesta família  era Jaume Boria Oriol que havia nascut a Pallerols l'any 1834. Es casà amb una povilla de cognom Briansó. Aquesta casa la coneixem com a cal Fuster, perquè lògicament feien de fusters.

Els GENER: Aquesta família la trobem per primer cop al poble l'any 1771, en aquesta data vivien al castell. A la casa en dèiem cal Janillo. (la grafia del cognom és molt variada, Jané, Janer, Gené, Giner etc.).

Els PROUS: La casa pairal dels Prous és a la Plaça o carrer Major del poble. Aquest cognom el comencem a trobar a mitjans del segle XVI. Uns altres Prous emparentats amb els primers vivien al castell de les Piles com a masovers. Actualment no hi ha cap Prous a les Piles.

Els RAMON: Aquest cognom ja porta unes quantes centúries al poble. La casa més antiga és a la plaça de Dalt, i l'anomenem cal Teixidor, doncs el seu ofici era justament aquest: teixidors de lli. Hi havia dues famílies més al poble, amb aquest cognom: cal Gili (del nom propi Gil) i cal Colomo (del nom femení Coloma), aquests darrers descendents de Santa Coloma de Queralt.

I ja per acabar us voldria citar la Soledad Moys (generalment escrit Moix) Prous, que morí a les Piles perquè la seva mare era del poble; es dèia Carme Prous Sanou i estava casada amb Antoni Moix Sanahuja, mestre i secretari que era de Forès, però vivia a Santa Coloma de Queralt.

Bé, de moment deixem-ho aquí. En un proper article seguirem parlant de la resta de famílies que vivien a les Piles el 1900. Parlarem de noms, cognoms i renoms. Sortiran a escena els Jover, els Bonell, els Graells, els Huguet, els Navarro, els Segura... Parlarem de cal Salvet, de cal Melitón, de cal Magdaleno. etc.


Josep Ballabriga Clarasó


  Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada