divendres, 2 de setembre de 2016

LA CURIOSA CUINA CATALANA. "DE MENJAR DE GAT ROSTIT" 

Aquest recepta catalana, l'ingredient principal de la qual és el gat, surt publicada al Libre del Coch del Mestre Robert (1).

De menjar de gat rostit

Lo gat pendràs e matar-l'as, ço és degollar-lo. E quant sia mort, leva-li lo cap e guarda que nengú no'n menjàs per la vida, car per ventura tornaria orat. E aprés scorxa'l bé e netament e obre'l e fes-lo ben net. E quant sie net, pren-lo e met-lo dins en un drap de li que sie net e soterra'l deval terra, de manera que stiga un jorn e una nit. E aprés trau-lo de allí e met-lo en ast e baja al foch a coure. E aprés quant courà, unta'l ab bon all e oli. E quant sia untat, bat-lo bé ab una verga e açò faràs, fins que sia cuyt, untant y batent. E quant sia cuyt, pendràs-lo e tallar-l'as, axí com si fos un conil e met-lo en un plat gran. E pren de l'all e oli que sia destemprat ab bon brou, de manera que sia ben clar. E lança'l damunt lo gat. E aprés menja d'ell e veuràs una vianda singular.

Aquest llibre es publicà a Barcelona l'any 1520. Cinc anys desprès, o sigui el 1525, es publicava la versió castellana, que és el llibre de cuina més antic que es coneix en aquesta llengua.

En versió castellana, el llibre aparegué amb el títol de "Libro de Guisados, manjares y potajes intitulado Libro de cocina".
Per tal que veieu la fidelitat de la versió castellana, us en passo la transcripció.

Gato assado como se quiere comer.

El gato que este gordo tomaras y dgollarlo as. Y dspues de muerto cortar la cabeza, y echarla a mal porque no es para comer, que se dize que comiendo delos sesos podría perder el seso y juyzio el que lo comiere. Después dessollarlo muy limpiamente y abrirlo y limpiarlo bien; y después envolverlo en un trapo de lino limpio, y soterrarlo debaxo de tierra donde a de estar un dia y una noche; y después sacarlo de allí y ponerlo a assar en un assador, y assarlo al fuego, y començandose de assar untarlo con buen ajo y azeyte, y en acabándolo de untar açotarlo bien con una verdasca; y esto se a de hazer hasta que este bien assado untándolo y açotandolo, y desque este assado cortarlo como si fuese conejo o cabrito y ponerlo en un plato grande y tomar del ajo y aceite desatado con buen caldo de manera que sea bien ralo, y echarlo sobre el gato, y puedes comer del, porque es muy buena vianda.

Josep Ballabriga Clarasó


(1) El Llibre del Coch, va ser escrit el 1477, del seu autor se'n tenen poques dades. Es diu que era coc (cuiner) del rei don Ferrando de Nàpols.
A la traducció castellana del 1525, se'ns diu el nom complert Robert de Nola.
En català, d'aquesta obra se'n feren almenys cinc edicions, i en castellà, més de set.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada