dissabte, 14 de gener de 2017

La població de Biure el 1365.

                                              LA POBLACIÓ DE BIURE CAP EL 1365

En el fogatge de 1365, el poble de Biure (de Gaià) tenia 20 focs, que aproximadament representaven un total d'uns 90 veïns. Aquest any les Piles (l'actual cap municipal al qual Biure), també comptabilitzava 20 focs, i devia tenir, doncs, una població similar.

Tot seguit us passarem la relació dels caps de casa o focs de Biure per orde alfabètic.

G. Avella
P. Avella
P. Ballester
Barberana, vídua
Guillemo Barbera
Johan Barbera
Guillemo Copons
P. Gaçol
P. Gaçul
P. Malbech
Guillemo Malet
Bernat Prunera
Berenguer Queralt
G. Rocha
Berenguer Rosana
Guillemo de Taraçona
P. Torres
Guillemo Uguet
Bernado Veçiana
Bernat Veçiana

Nota: Els noms Guillemo i Bernado, en realitat han d'anar accentuats, per tant són Guillemó i Bernadó.
Quant als cognoms, direm que Rocha, després esdevingué Roca.
Barbera, segurament ha d'anar accentuat, Barberà.
Amb el cognom Avella, és un pèl més complicat, doncs bé podría ser Avellà o Avellar, o qui sap si Abella, Abellà o Abellar.
Els Uguet, amb el temps es van convertir majoritàriament en Huguet.
Els cognoms que porten "ç", com Gaçol, Gaçul, Taraçona i Veçiana, sovint van canviar aquesta lletra per una "c", una "s", o dues "s".Josep Ballabriga Clarasó


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada